மார்பக கட்டி சரி செய்ய

தேவையான பொருள்

கழற்சிக்காய் வெதல்தேவையான
கருஞ்சிரகம்தேவையான
மிளகு1 ஸ்பூன்
மஞ்சள்1 ஸ்பூன்

செய்முறை

  • முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் சரியான அளவை எடுத்துக்கொள்ளவும்.
  • கழற்சிக்காயுடன் உடைத்து 5 மிளகு சேர்த்து கருஞ்சிரகம் கொஞ்சம் சிறிது மஞ்சள் சேர்த்து குடிக்க வேண்டும்
  • கட்டிகளை போக்கும் அதோடு சுடு நீர் இதமான ஒத்தடம் கொடுத்தால் சரியாகிவிடும்
  • படுக்கும் போது சிரிது விலக்கண்ணை தடவி சிரிது மசாஜ் செய்தல் வேண்டும்
கழற்சிக்காய் வெதல்
கருஞ்சிரகம்