மிகவும் சுவையான முருங்கை தேநீர் தயாரிப்பு முறை

பயன்கள்: 1)உடல் எடை, இரத்த அழுத்தம் குறையும். 2)உடலில் உள்ள நச்சுக்கள் வெளியேறும். 3)முருங்கைக்கீரையில் இருக்கும் புரதம் தலை மற்றும் கூந்தலுக்கு நீர் சத்தினை தருகிறது. […]

Read More →