மஞ்சள் காமாலை குணமடைய உதவும் மூலிகை மருத்துவம்

தேவையான பொருள் கீழாநெல்லி தேவையான அளவு பூண்டு(பற்கள்) 2 எண்ணம் பெருஞ்சீரகம் 5 கிராம் ஆவாரம் பூ 10 எண்ணம் ஆட்டுப்பால் 20 மி.லி Find […]

Read More →