இதய அடைப்பை சரி செய்ய உதவும் இலவங்கப்பட்டையின் மருத்துவம்

தேவையான பொருள் இலவங்கப்பட்டை பொடி 10 கிராம் தண்ணீர் 100 மி.லி தேன் 10 மி.லி Find Where To Buy These Items செய்முறை […]

Read More →

இலவங்க பட்டை தேநீரின் மருத்துவ பயன்கள்

தேவையான பொருள் இலவங்க பட்டை 50 கிராம் தண்ணீர் 100 மி.லி Find Where To Buy These Items செய்முறை முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை […]

Read More →

உள் உறுப்புகள் அனைத்திற்கும் பலம் மற்றும் நலம் தரும் தேநீர்

தேவையான பொருள் வெற்றிலை 50 கிராம் ரோஜா இதழ்கள் 50 கிராம் எலுமிச்சை தோல் 50 கிராம் இலவங்கம் 50 கிராம் தண்ணீர் 1 லி […]

Read More →