வாந்தி நிற்க

தேவையான பொருள்

சுண்டைக்காய் வெதல்
நெய்

செய்முறை

  • முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் சரியான அளவை எடுத்துக்கொள்ளவும்.
  • இரண்டு பொருளையும் நன்றாக வதக்கி க்கொள்ளவும்.
  • சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் வாந்தி நின்று விடும்.
  • இவ்வாறு சாப்பிட்டு வர வாந்தி விரைவில் குணமாகும்.