வாயுதொல்லை நீங்க

தேவையான பொருள்

வேப்பம் பூ

செய்முறை

  • முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் சரியான அளவை எடுத்துக்கொள்ளவும்.
  • வேப்பம் பூ உலர்த்தி தூளாக்கி வெந்நீரில் போட்டு உட்கொள்வதினால் வாயுத்தொல்லை நீங்கும்.
  • ஆறாத வயிற்றுப்புண் சரியாகும்.
  • இவ்வாறு சாப்பிட்டு வற விரைவில் குணமாகும்  வாயுத்தொல்லை நீங்கும்.