படுக்கை புண்ணை குணப்படுத்தும் ஒரு எளியவகை மருத்துவம்

தேவையான பொருள்

அமுக்கரா கிழங்கு பொடி தேவையான அளவு
பால் தேவையான அளவு

செய்முறை

  •  முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களை சரியான அளவில் எடுத்துக்கொள்ளவும்.
  • பிறகு தேவையான அளவு அமுக்கரா கிழங்கு பொடி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளவும்.
  • மேலும் அமுக்கரா கிழங்கு பொடி உடன் பால் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.
  •  இப்போது அமுக்கரா கிழங்கு பொடி மற்றும் பால் இரண்டையும் பசை தன்மை அடையும் வரை நன்கு கலக்கவும்.
  • மேலும் இந்த மருந்தை படுக்கை உள்ள இடத்தில் பூசி வந்தால் படுக்கை புண் முற்றிலுமாக மறையும்.
  • மேலும் இது பலன் தரும் மிக எளிய மருத்துவம் ஆகும்.
அமுக்கரா கிழங்கு பொடி